Serwer DNS wysylaj.net

Primary nameserver:
Nazwa nameservera: ns1.tld.pl
Adres IP: 94.152.254.101

Secondary nameserver:
Nazwa nameservera: ns2.tld.pl
Adres IP: 94.152.255.101
Serwer DNS 222.pl

Primary nameserver:
Nazwa nameservera: ns1.222.pl
Adres IP: 94.152.130.48

Secondary nameserver:
Nazwa nameservera: ns2.222.pl
Adres IP: 94.152.130.49
___________________________________________________________

ADRES IP SERWERA = 94.152.136.65
czyli na w/w adres IP kierujsz odpowiednie rekordy A twojego serwera DNS
gdy tylko stronę WWW kierujesz tutaj a pocztę odbierasz na swoim serwerze.TWOJE IP = 44.192.94.177
w/w to IP twojego urządzenia, czyli stąd wiemy skąd się do nas łączysz